Καταιγίδες και παρατηρήσεις | Storms and observations

(for English, please, scroll down)

Οι καταιγίδες αναγκάζουν τα πουλιά, που κανονικά μεταναστεύουν πετώντας εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, να κατέβουν χαμηλά και έτσι να παρατηρηθούν από εμάς που “ζούμε” για κάτι τέτοιες στιγμές… Και τις τελευταίες μέρες ξεσπούν τέτοιες καταιγίδες και νεροποντές στα περισσότερα μέρη του νησιού. Ακόμη και μερικοί υγρότοποι άρχισαν να ξαναγεμίζουν με λίγο νερό, όμως η ζέστη είναι πολλή έντονη ακόμη για να διατηρηθούν. Για να δούμε..!

Ακολουθούν μερικές παρατηρήσεις που ο Τζον και Σάιμον Μπάουερς θέλησαν να μοιραστούν. Οι δυο τους επισκέπτονται το νησί αρκετές φορές το χρόνο και σίγουρα κατά τη φθινοπωρινή μετανάστευση την οποία καταγράφουν συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια:

Ημ/νία: 7/9, Τοποθεσία: Προφήτης Ηλίας, Πολυχνίτος

28 Καλαμόκιρκοι (Circus aeroginosus); 7 Λιβαδόκιρκοι (Circus pygargus); 3 Δενδρογέρακα (Falco subbuteo); 2 Μαυροπετρίτες (Falco Eleonorae)

Ημ/νία: 8/9, Τοποθεσία: Ποταμός Τσικνιάς, Κόλπος Καλλονής

19 Νυχτοκόρακες (1 ενήλικο)

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες τις παλιότερές τους αναφορές για τη φθινοπωρινή μετανάστευση πάνω από το νησί:
http://www.greenlesbos.com/download.htm


Storms make the birds, that normally migrate flying hundreds of meters above the ground surface, come lower for birdwatchers, that “live” for such moments,, to observe. These last days, we had several rainstorms over the island. Even some small wetlands have started to reappear but the sun heat is still intense to let them be. Let’s see..!

Here are some records John and Simon Bowers, monitoring migration over the island these days, wanted to share:

Date: 7/9, Location: Profitas Ilias, Polychnitos (movement before thunderstorm 11.00- 12.15):

 28 Marsh harriers (Circus aeroginosus); 7 Montague’s harriers (Circus pygargus); 3 Hobbies (Falco subbuteo); 2 Eleanora’s Falcons (Falco eleonorae)
 

Date: 8/9, Location: Tsiknias River, Kalloni Gulf (arrived in a rainstorm at 12.00): 
 19 Night Herons (1 adult)

I found the past Reports of Friends of Green Lesbos on bird Migration over the island very interesting:
 
http://www.greenlesbos.com/download.htm

Advertisements

About lesvosbirdnews

I live on Lesvos Island, the right place to be interested in and fond of wild birds.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s