99X_3226 gia blog
PHOTO | ΦΩΤΟ 1 : Wren (Troglodytes troglodytes), a winter visitor to the lowlands of the island. | Τρωγλοδύτης, χειμερινός επισκέπτης στις πεδινές περιοχές.

(for English, please, scroll down)

Επισκέφτηκα τους βασικούς υγρότοπους στα βόρεια του Κόλπου Καλλονής και πέρασα κάποιες ώρες στην περιοχή πάνω από την Αλυκή. Μέρες με κρύα πρωινά (13 -26 °C), συννεφιά το πρωί και βοριαδάκι που δυνάμωνε μέσα στη μέρα και καθάριζε τον ουρανό, φέρνοντας πολλή… ζέστη.

Ακολουθούν οι πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις (19 και 21/10):

ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

3 Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

4 Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia)

4 Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra)

43 Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)

35 Βαρβάρες (Tadorna tadorna)

± 50 Θαλασσοσφυριχτές (Charadrius alexandrinus)

1 Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)

8 Κοκκινοσκέληδες (Tringa totanus)

2 Μαυρότρυγγες (Tringa erythropus)

6 Πρασινοσκέληδες (Tringa nebularia)

7 Βαλτότρυγγες (Tringa stagnatilis)

1 Θαλασσολιμόζα (Limosa lapponica)- ακόμη εδώ!

37 Λεπτοραμφόγλαροι (Chroicocephalus genei)

ΜΕΣΣΑ

1 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

ΤΣΙΚΝΙΑΣ

3 Θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis)

35 Λεπτοραμφόγλαροι (Chroicocephalus genei)

2 Μελανοκέφαλοι Γλάροι (Ichthyaetus melanocephalus)

7 Χειμωνογλάρονα (Sterna sadvicensis)

Αρπακτικά: 2 Ξεφτέρια (Accipiter nisus) και 2 Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus)

Μεταναστευτικά: Λίγοι Θαμνοφυλλοσκόποι (Phylloscopus trohilus),  Βουνοτσιροβάκοι (S. curruca) και Φοινίκουροι (Phoenicurus phoenicurus). Αρκετοί ακόμη, νεαροί, Αετομάχοι (Lanius collurio).

99X_3191 gia blog
PHOTO | ΦΩΤΟ 2 : A Young Red-backed Shrike (Lanius collurio) having moulted most of its nape feathers.| Ένας νεαρός Αετομάχος, έχει αλλάξει τα φτερά του πίσω μέρους του κεφαλιού του σε αυτά του ενήλικου (γκρι).

Χειμωνιάτικα (κάποια πουλιά μετακινούνται/περνάνε ακόμα): Εντυπωσιακές συγκεντρώσεις από Κοκκινολαίμηδες (Erithacus rubecula). Κοινά είδη οι Τσίχλες (Turdus philomelos), Μαυροτσιροβάκοι (Sylvia melanocephala), Μαυροσκούφηδες (S. atricapilla) και οι Δενδροφυλλοσκόποι (Phylloscopus collybita). Πρωτοεμφανίστηκαν αρκετοί  Καρβουνιάρηδες (Phoenicurus ochruros), στα ανοιχτά.

Στις ανοιχτές εκτάσεις, κοπάδια (10-50 ατόμων) από: Σταρήθρες (Alauda arvensis), Τσιφτάδες (Milliaria calandra), Φλώρους (Carduelis chloris), Καρδερίνες (Carduelis carduelis) και Σκαρθάκια (Serinus serinus).

Στο χωριό εμφανίστηκαν οι πρώτοι Καρβουνιάρηδες (Phoenicurus ochruros)  όμως δεν είναι ακόμη πολλοί για να ξεκινήσουν οι άγριοι καβγάδες στις σκεπές…

Σύνολο διαφορετικών ειδών πουλιών: 65 (τα 30 υγροτοπικά)

99X_3244 gia blog xana
PHOTO | ΦΩΤΟ 3 : Chiffchaff (Phylloscopus collybita), a winter visitor to the island.| Ένας Δενδροφυλλοσκόπος, χειμερινός επισκέπτης στο νησί.

I visited the main wetlands at the Kalloni Gulf North coast and spent several hours at the fields above the Kalloni Pans. Days with cold mornings (13- 26 °C) cloudy in the begining and afterwards clear skies by the northen wind, making it still… hot.

Here are my most interesting findings (19th and 21st of October):

KALLONI SALT PANS

3 Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus)

4 Spoonbills (Platalea leucorodia)

4 Black Storks (Ciconia nigra)

43 Great White Egrets (Casmerodius albus)

35 Shelducks (Tadorna tadorna)

± 50 Kentish Plovers (Charadrius alexandrinus)

1 Little Stint (Calidris minuta)

8 Redshanks (Tringa totanus)

2 Spotted redshanks (Tringa erythropus)

6 Greenshanks (Tringa nebularia)

7 Marsh Sandpipers (Tringa stagnatilis)

1 Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica)- yes, still here!

37 Slender-billed Gulls (Chroicocephalus genei)

MESSA WETLANDS

1  Common Snipe (Gallinago gallinago)

TSIKNIAS RIVER MOUTH

3 Shags (Phalacrocorax aristotelis)

35 Slender-billed Gulls (Chroicocephalus genei)

2 Mediterranean Gulls (Ichthyaetus melanocephalus)

7 Sandwich Terns (Sterna sadvicensis)

Raptors: 2 Sparrow Hawks (Accipiter nisus) and 2 Kestrels (Falco tinnunculus)

Migrants: A few Willow Warblers (Phylloscopus trohilus),  Lesser Whitethroats (Sylvia curruca) and Redstars (Phoenicurus phoenicurus) and several young Red-backed Shrikes (Lanius collurio).

99X_3134gia blog
PHOTO | ΦΩΤΟ 4 : Corn Bunting (Milliaria calandra), a breeding species for the area, spends winter in flocks and is widespread in open areas.| Τσιφτάς (Καμποτσίχλονο), είδος που αναπαράγεται στο νησί, περνά το Χειμώνα σε κοπάδια, και είναι ιδιαίτερα κοινό σε ανοιχτές εκτάσεις.

Winter birds (also still on the move): Impressive concentrations of Robins (Erithacus rubecula) while Song Thrushes are a common sighting, especially in the olive groves. A notable influx of Sardinian Warblers (Sylvia melanocephala), Chiffchaffs (Phylloscopus collybita) and Blackcaps (Sylvia atricapilla). Firsts recordings of several Black Redstars (Phoenicurus ochruros).

Medium sized flocks (10-50) of: Skylarks (Alauda arvensis), Corn Buntings (Milliaria calandra), Greenfinches (Carduelis chloris), Goldfinches (Carduelis carduelis), Serins (Serinus serinus) and Chaffinches (Fringila coelebs), in the open fields.

The first Black Redstars (Phoenicurus ochruros) appeared in my village– not many enough to start the famous fights on the roofs, though…

Total species recorded: 65 (30 wetland ones)

99X_3001gia blog
PHOTO | ΦΩΤΟ 5 : It has not rained enough for the regeneration of the low vegetation. Some Terebinths (Pistachia terebinthus) are starting having red, autumn leaves | Δεν έχει βρέξει και πολύ ώστε να αναγεννηθεί η χαμηλή βλάστηση και το τοπίο θυμίζει ακόμη καλοκαίρι. Κάποιες Κοκορεβυθιές έχουν αρχίσει να αποκτούν κοκκινωπά, φθινοπωρινά φύλλα.
99X_2987gia blog xana
PHOTO | ΦΩΤΟ 6 : Olive crops are an essential food resourse for many birds that migrate through or will stay for winter. | Ο καρπός της ελιάς αποτελεί βασική πηγή τροφής για πολλά είδη πουλιών που περνούν ή θα μείνουν στη Λέσβο για το χειμώνα.
20141019_122035
PHOTO | ΦΩΤΟ 7 : This year’s freshly harvested salt at the Kalloni Salt Pans. | Το φρέσκο αλάτι της φετινής συγκομιδής. στην Αλυκή Καλλονής.
Advertisement