(for English, please, scroll down)

99X_5149
PHOTO| ΦΩΤΟ 1: Χιόνια στους λόφους προς τη Φίλια- φωτογραφία τραβηγμένη κάτω από την Αλυκή Καλλονής (ως είναι εμφανές…)| Snow on the hills towards Filia, photo taken below the Kalloni Salt Pans (obviously…).

Στος 30 και 31 Δεκεμβρίου για να δούμε χιόνι έπρεπε να πάρουμε τα βουνά. Ξημέρωμα Πρωτοχρονιάς τα χιόνια βρίσκονταν παντού στο νησί! Μεγάλη χαρά πήρα μιας και δεν χιονίζει πια κάθε χρόνο στα χαμηλά αλλά γιατί φυσικά θα έρθουν πουλιά από βορειότερα. Η θερμοκρασία στα πεδινά της κεντρικής Λέσβου δεν ξεπερνά τους 4 °C για τέταρτη μέρα σήμερα, και μένει ελάχιστα πάνω από το μηδέν τις νύχτες.  Έπρεπε λοιπόν να πεταχτώ έστω και για μια γρήγορη ματιά στην Αλυκή και τα κατάφερα για κανα δίωρο πριν το σούρουπο.

Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν οι πολύ μεγάλες ποσότητες νερού γύρω από την Αλυκή Καλλονής- βροχή και χιόνι τόσων ημερών έκαναν δουλειά!- και μετά:

5 Κεδρότσιχλες (Turdus pilaris) – ε, δεν τις βλέπεις εκεί κανονικά…

3000+  Ψαρόνια (Sturnus vulgaris)- όλο το Δεκέμβριο έβλεπες κάποιες δεκάδες μόνο

60+ Καλημάνες (Vanellus vanellus), κάπως αυξημένες κι αυτές

72+ Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea), το γνωστό κοπάδι

Μικρά κοπάδια από Πάπιες (Πρασινοκέφαλες, Σφυριχτάρια και Κιρκιριά) στη θάλασσα. Αφού πια δεν επιτρέπεται το κυνήγι στους υγρότοπους από τον Τσικνιά μέχρι τα Μέσσα, και τα πουλιά μπορούν κάπου να σταθούν πια, αυτό μάλλον σήμαινε πως είχαμε καινούργιες αφίξεις.

Είδα και ένα Αργυροπελεκάνο (Pelecanus crispus) και μια Χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia) που σηκώθηκαν για λίγο στον αέρα, ίσα-ίσα να τα προσθέσω στην Πρωτοχρονιάτικη λίστα.

99X_5119
PHOTO| ΦΩΤΟ 2: Fieldfare| Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris).

Στη συνέχεια πήγα ανατολικότερα στα παράλια του Κόλπου Καλλονής και είδα επίσης:

52 Φαλαρίδες (Fulica atra) στο Έλος Καλάμι, σίγουρα νεοφερμένες

32 Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea) γύρω από τη Λιμνοθάλασσα Μέσσων, το πρώτο αξιοπρεπές κοπάδι εκεί, ανεβάζοντας τον αριθμό τους στην ευρύτερη περιοχή σε 104+

5 Χειμωνόκιρκοι (Circus cyaneus), οι 2 ενήλικοι αρσενικοί, ετοιμάζονταν να κουρνιάσουν στο έδαφος για τη νύχτα στο Έλος Καντρί. Καινούργια πουλιά κι αυτά, και μαζί τους:

1 Καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus) στο Έλος καντρί, ο πρώτος στη ευρύτερη περιοχή που βλέπω αυτό το Χειμώνα

Σύνολο ειδών πουλιών που παρατηρήθηκαν: 43

Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα για μένα να ανακαλύψω τις επόμενες μέρες, ειδικά αν η θερμοκρασία διατηρηθεί σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα ή πέσει κι άλλο, που φαίνεται να το κάνει…


At first we had to visit elevated areas to reach for some snow on Dec 30 and 31, but the morning of the 1st of January was white for all of us here on Lesvos. The temperature does not exceed 4 °C for the last 4 days and remains just over zero during the nights for the central lowland areas (Agia Paraskevi, Kalloni). This weather was long anticipated since it doesn’t snow every year at the lowland areas and of course this always means an influx of birds from northen areas. So I had to urgently find some time and visit the wetlands today and I did so for 2 hours in the evening.

The first thing to catch my attention was the great amounts of water flooding the Kalloni Salt Pans surrounding area- rain and snow for all this week had made a great job and then the bird sightings became interesting:

5 Fieldfares (Turdus pilaris)- not a species you get to see in such an area…

3000+ Starlings (Sturnus vulgaris) while I have been counting flocks of 20s and 40s the whole December

60+ Lapwings (Vanellus vanellus), more birds have arrived

72+ Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea), the known flock

Small flocks of Ducks in the sea (Mallards, Wigeons and Teals). Since no hunting exists any more at the wetlands of the northen part of the Kalloni Gulf this could very well mean we have new arrivals.

A pleasant surprise were two Hen Harriers (Circus cyaneus) in the same area. I managed to have a brief look of a single Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) and a Spoonbill (Platalea leucorodia) just to add them to my new year’s list.

99X_5190 crop
PHOTO| ΦΩΤΟ 3: New arrivals of Coots (Fulica atra). The clear atmosphere makes the entrance of the Kalloni Gulf visible.| Νέες αφίξεις από Φαλαρίδες. Στην καθαρή ατμόσφαιρα διακρίνεται το στόμιο του Κόλπου Καλλονής.

Later on I moved east to the coast of the Kalloni Gulf and found some more birds:

52 Coots (Fulica atra) at Kalami Marsh, surely freshly arrived, a good sign of harsh winter conditions

32 Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea) around Messa Laggon, the first decent flock for the area, rising the wintering population in the Gulf to 104+ birds

5 Hen Harriers (Circus cyaneus), 2 adult males, and 1 Marsh Harrier (Circus aeroginosus) – a female and my first Kalloni Gulf bird for this winter- were preparing to settle down in roost at Kantri Marsh.

Total of bird species recorded: 43

I am sure more things are out there for me to find during the following days, especially if the temperature remains that low or even drops more, as it seem to …

99X_5124
PHOTO| ΦΩΤΟ 4: Snow all over Lepetimnos and Stipsi area as seen from the bridge below the Kalloni Salt Pans| Χιόνια στον όγκο του Λεπετύμνου και την περιοχή της Στύψης, όπως φαίνονταν από το γεφυράκι κάτω από την Αλυκή Καλλονής.
Advertisement