Kalloni Salt Pans, end of January| Αλυκή Καλλονής, τέλη Ιανουαρίου

(for English, please, scroll down)

99X_5976 crop

PHOTO| ΦΩΤΟ 1: A Slender-billed Gull (Croicocephalus genei) foraging in the sea below the Kalloni Salt Pans.|΄Ένας Λεπτοραμφόγλαρος ψάχνει για τροφή στην ακτή κάτω από την Αλυκή Καλλονής.

Νοτιάδες επικράτησαν, με ήπιες και βροχερές μέρες από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά. Επισκέφτηκα την Αλυκή Καλλονής στις 18, 25, 27 του μηνός και έκανα ολοκληρωμένη καταγραφή των πουλιών της στις 24.

Ένα αξιοπρεπές κοπάδι από Χουλιαρόπαπιες βρίσκεται τώρα στα πλημμυρισμένα λιβάδια κάτω από την Αλυκή, σηματοδοτώντας (τουλάχιστον για μένα που παρατηρώ πουλιά στην περιοχή…) ένα πρώιμο ανοιξιάτικο πέρασμα. Κάτι άλλο αξιοσημείωτο είναι οι Καστανόπαπιες που έχουν αρχίσει τις επιδείξεις και είναι ιδιαίτερα φωνακλούσες και δραστήριες. Εντοπίζονται σε δύο υποπεριοχές. Η μία είναι τα λιβάδια απέναντι από την είσοδο στους εργασιακούς χώρους, όπου 16-22 εντοπίστηκαν σε κάθε επίσκεψη- ενώ προηγούμενα έβλεπες μόνο 2-4. Το άλλο, ως γνωστόν, στα λιβάδια κάτω από το ανατολικό τμήμα της Αλυκής. Αβοκέτες δεν παρατηρήθηκαν καθόλου…

Και κάποια νούμερα:

231 Βαρβάρες (Tadorna tadorna), 72 Καστανόπαπιες (T. ferruginea)

6 Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)

1 Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), 3 Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia)

936 Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus)

11 Θαλασσοσφυριχτές (Charadrius alexandrinus), 90 Λασποσκαλίδρες (Calidris alpina)

37 Κοκκινοσκέληδες (Tringa totanus), 1 Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

1 Ακτίτης (Actitis hypoleucos), 2 Αργυροπούλια (Pluvialis squatarola)

12 Τουρλίδες (Numenius arquata), 1 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

20 Καλημάνες (Vanellus vanellus)

2 Λεπτοραμφόγλαροι (Croicocephalus genei), 3 Χειμωνογλάρονα (Sterna sadvicensis)

1 Ξεφτέρι (Accipiter nisus), 2 Χειμωνόκιρκοι (Circus cyaneus)

1 Πετρίτης (Falco peregrinus), 2 Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus)

2 Γερακίνες (Buteo buteo)

ΘΑΛΑΣΣΑ: 10-40 Σκουφοβουτηχτάρια παρατηρούνται στη θαλάσσια περιοχή κάτω από την Αλυκή, μαζί με 1-2  Μαυροβουτηχτάρια και ακόμη ένα ζευγάρι από Θαλασσοπρίστες. Χειμωνογλάρονα πηγαινοέρχονται μεταξύ Τσικνιά και Μυλοπόταμου και το ίδιο μοναχικοί Λεπτοραμφόγλαροι. Άλλα πουλιά της ακτής είναι Τουρλίδες, Κοκκινοσκέληδες, Αργυροπούλια, Αργυροτσικνιάδες και Λευκοτσικνιάδες και λίγα Φοινικόπτερα (Φλαμίνγκο).

ΛΙΒΑΔΙΑ: Μεγάλα κοπάδια (100-150 πουλιά) από Σπίνους και Καρδερίνες και μικρότερα από Φλώρους και Τσιφτάδες και ακόμη και Σιρλοτσίχλονα (6-12 πουλιά). Επίσης παρατηρήθηκαν Σταρήθρες (40-100 πουλιά).

Σύνολο ειδών πουλιών που παρατηρήθηκαν: 64


99X_5818 crop

PHOTO| ΦΩΤΟ 2: A male Cirl Bunting (Emberiza cirlus).| Αρσενικό Σιρλοτσίχλονο.

South winds, milder and rainy days from mid-January and on. I have visited the Kalloni Salt Pans on 18, 25, 27 of the month performing a complete count of the birds on 24 Jan.

A decent flock of Shovelers are now in the fields below the Pans indicating (at least for me birding at the site) an early spring movement. One other thing to report is that the Ruddy Shelducks have by now strarted their bonding displays and they are so vocal and active. There are now two different places for them at the fields below the Pans. One opposite the entrance of the pans where 15-22 birds can be found there in every visit -until now only 2-4 birds used to be there before the flooding of the area. The other place, of course, is the fileds below east part of the salt pans. No Avocets were found.

Here are some numbers:

231 Shelducks (Tadorna tadorna), 72 Ruddy Shelducks (T. ferruginea)

88 Mallards (Anas platyrhynchos), 10 Pin-tails (A. acuta)

36 Shovelers (A. clypeata), 156 Wigeons (A. penelope)

122 Teals (A. crecca)

6 Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)

1 Black Stork (Ciconia nigra), 3 Spoonbills (Platalea leucorodia)

936 Flamingos (Phoenicopterus roseus)

11 Kentish Plovers (Charadrius alexandrinus), 90 Dunlins (Calidris alpina)

37 Redshanks (Tringa totanus), 1 Green Sandpiper (Tringa ochropus)

1 Common Sandpiper (Actitis hypoleucos), 2 Grey Plovers (Pluvialis squatarola)

12 Curlews (Numenius arquata), 1 Snipe (Gallinago gallinago)

20 Lapwings (Vanellus vanellus)

2 Slender-billed Gulls (Croicocephalus genei), 3 Sandwich Terns (Sterna sadvicensis)

1 Sparrowhawks (Accipiter nisus), 2 Hen Harriers (Circus cyaneus)

1 Peregrine Falcon (Falco peregrinus), 2 Kestrels (Falco tinnunculus)

2 Buzzards (Buteo buteo)

SEA: 10-40 Crested Crebes (Podiceps cristatus) can be observed in the sea below the Salt Pans together with 1-2 Black-necked Grebes (Podiceps nigricolis)  and even a pair of Red-breasted Mergansers (Mergus serrator) (27 Jan). Sandwich Terns (Sterna sadvichensis) go up and down the coastline between Tsiknias and Milopotamos river and so do single Slender-billed Gulls (Croicocephalus genei). Other birds of the area are Curlews (Numenius arquata), Redshanks (Tringa totanus), Grey Plovers (Pluvialis squatarola), Great White Egrets (Casmerodius albus), Little Egrets (Egretta garzetta) and a few Flamingos (Phoenicopterus roseus).

FIELDS: Large flocks (100-150 birds) of Chaffinches (Fringilla coelebs) and Goldfinches (Carduelis carduelis) can be observed and smaller ones of Greenfinches (Chloris chloris), Corn Buntings (Milliaria calandra) and even Cirl Buntings (Emberiza cirlus) -6-12 birds. Skylarks (Alauda arvensis) are also found in spottable flocks (40-100).

Total bird species recorded: 64 

99X_5768 crop

PHOTO| ΦΩΤΟ 3: Partial view of the fields below the Kalloni Salt Pans (eastern part). The little house just before the bridge can be seen on the right.| Μερική άποψη κάτω από το ανατολικό τμήμα της Αλυκής Καλλονής. Διακρίνεται στα δεξιά το μικρό πέτρινο σπιτάκι λίγο πριν το γεφύρι.

99X_5754 crop

PHOTO| ΦΩΤΟ 4: Partial view of the area above the Kalloni Salt Pans (northern part). Most of the Teals and Mallards were recorded within the flooded canal area.| Μερική άποψη της περιοχής πάνω από την Αλυκή Καλλονής. Τα περισσότερα Κιρκιριά και οι Πρασινοκέφαλες Πάπιες βρίσκονται στο πλημμυρισμένο περιμετρικό κανάλι.

20150127_104936

PHOTO| ΦΩΤΟ 5: View of the well-flooded fields opposite the Kalloni Pans entrance (below the west part of the Kalloni Pans).| Τα πλημμυρισμένα λιβάδια απέναντι από την είσοδο στην Αλυκή, στο κάτω τμήμα της.

Advertisements

About lesvosbirdnews

I live on Lesvos Island, the right place to be interested in and fond of wild birds.
This entry was posted in Kalloni Gulf, Kalloni Salt Pans. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s