(for English, please, scroll down)

99X_6182 xana
PHOTO| ΦΩΤΟ 1: Ravens (Corvus corax) near Sigri.| Κοράκια λίγο πριν το Σίγρι.

Έκανα τη μεγάλη βόλτα στη δυτική Λέσβο στις 14 Φεβρουαρίου. Από το Σκαλοχώρι και μετά σταμάτησα σε πολλά επιλεγμένα μέρη για να παρατηρήσω τα χειμωνιάτικα πουλιά μας. Σε περιοχές με φρύγανα και πυκνές ή αραιές βελανιδιές αλλά και μέρη με καθαρά φρύγανα σε υψηλά και χαμηλά υψόμετρα. Συνέχισα στην Άντισσα, Μονή Υψηλού και μετά Σίγρι και Ερεσσό από το γνωστό χωματόδρομο. Κρύο (4-9 βαθμοί) και συννεφιά με λίγο αεράκι.

Λίγα πράγματα στα φρύγανα σε περιοχές σε υψόμετρο. Μόνο Πετροσπουργίτες, Βραχοτσοπανάκοι και λίγα κοπαδάκια Φανέτα. Όπου υπήρχαν δέντρα τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα. Όλα τα είδη σε κοπάδια για το χειμώνα (Κατσουλιέρηδες, Δενδροσταρήθρες, Καρδερίνες) κάποιες φορές σε ασυνήθιστους συνδυασμούς, όπως 15 Σπίνοι με 6 Καρβουνιάρηδες στη νότια απάνεμη πλευρά του λόφου της Μονής Υψηλού… Σε όλη τη διαδρομή συνάντησα 8 γερακίνες (οι 4 σε  δύο ζευγάρια) και δύο Βραχοκιρκίνεζα. Είδα και λίγα ακόμα υγροτοπικά πουλιά στην εκβολή του Ψαροπόταμου και του Τσιχλιώντα (Νανοβουτηχτάρια, Φαλαρίδες, Νερόκοτες, Κιρκιριά, Κορμοράνοι). Ένα μεγάλο κοπάδι από 450 Ασημόγλαρους στο Φράγμα της Μονής Πιθαρίου. Και κανα δυό Γαλαζοκότσυφες, που είχα να δω καιρό. Αυτά τα ολίγα (ήλπιζα να δω και άλλα…)  με σκέψεις για το πόσο ακόμα πλούσια σε πουλιά γίνεται η δυτική Λέσβος την Άνοιξη και το Καλοκαίρι από νέα είδη που έρχονται για να αναπαραχθούν.

Σύνολο ειδών πουλιών που παρατηρήθηκαν: 39

99X_6154
PHOTO| ΦΩΤΟ 2: Rock Sparrows (Petronia petronia) at an area of phrygana over Antissa, part of a flock of 30 birds.| Πετροσπουργίτες σε φρύγανα πάνω από την Άντισσα, τμήμα από κοπάδι 30 πουλιών.

I took the long ride to Western Lesvos on the 14th of February. From Skalohori and on I made stops and spend time around to watch the wintering birds in this area which is covered by  phrygana and thin Oak forest, in a variety of altitudes. I went on to Antissa, Ipsilou Monastery and then Sigri to Eressos through the well-known dust road. Cold weather (4-9º C) completely overcast sky and slight wind.

Only a few birds in the phrygana at high altitude: just Rock Sparrows (Petronia petronia), Rock Nuthatches (Sitta neumayer) and small flocks of Linnets (Carduelis cannabina). Among trees I could observe more. Most birds in winter flocks: Crested Larks (Galerida cristata), Wood Larks (Lullula arborea) and Goldfinches (Carduelis carduelis) in more open areas. Also odd combinations such as 15 Chaffinches and 3 Cirl Buntings together with 6 Black Redstars at the south side of the Ipsilou Monastery hill. The only raptors I recorded were 8 Buzzards (Buteo buteo), 4 of them in pairs, and 2 Kestrels (Falco tinnunculus). Some more wetland birds at Tsihliontas River (between Sigri and Eressos) and Psaropotamos River (Skala Eressos): Little Grebes (Tachybaptus ruficolis), Coots (Fulica atra), Moorhens (Gallinula chloropus), Teals (Anas crecca), Cormorants (Phalacrocorax carbo). A flock of 450 Yellow-legged Gulls (Larus michahelis) flying over the Pithariou Dam. It was nice to see several Blue Rock Thrushes (Monticola solitarius) again, after some months. Expected birds mostly (I was hoping for more…) and I couldn’t help thinking of the many species that will come soon for breeding in the same area.

 Total bird species recorded: 39

99X_6144crop
PHOTO| ΦΩΤΟ 3: Kestrel (Falco tinnunculus). | Ένα αρσενικό Βραχοκιρκίνεζο.
99X_6139
PHOTO| ΦΩΤΟ 4 : Decidous Valonia Oaks (Quercus macrolepis) and Vatousa village at the back. | Δρυς η μακρολέπις, χωρίς φύλλα το χειμώνα και πίσω το χωριό της Βατούσας.
99X_6146
PHOTO| ΦΩΤΟ 5: Ipsilou Monastery, between Antissa and Sigri. There is a road around the hill easy to take by car or on foot, where you cross phrygana, oaks and rocky terrain.| Μονή Υψηλού, μεταξύ Άντισσας και Σιγρίου. Ο περιμετρικός του λόφου δρόμος διασχίζει φρύγανα, βελανιδιές και πολλά βράχια, μωσαϊκό ιδανικό για την παρατήρηση πουλιών.
20150214_101156
PHOTO| ΦΩΤΟ 6: Area between Tsihliontas River and Eressos.| Περιοχή μεταξύ του ποταμού Τσιχλιώντα και της Ερεσσού.
20150214_094022
PHOTO| ΦΩΤΟ 7: Asphodels (Asphodelus fistulosus) in blossom, Sigri. | Ανθισμένοι Ασφόδελοι, Σίγρι.

 

Advertisement