Του John και της Anne Bowers

ΧΑΡΑΜΙΔΑ και ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ (Ν Κόλπος Γέρας)

1 ανήλικος/θηλυκός Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus) & 1 Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

επίσης Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus), Σχοινοποταμίδα (A. schoenobaenus) και Καλαμοποταμίδα (A. scirpaceus) ακούστηκαν/ παρατηρήθηκαν στο έλος της Χαραμίδας

3 Παρδαλοκεφαλάδες (Lanius nubicus)

επίσης Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia), Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica), Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans), Μιλτοχελίδονο (Cecropsis daurica) και Σταυλοχελίδονο (Hirundo rustica), Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum).


By John and Anne Bowers

HARAMIDA and SKALA LOUTRON (S Gera Gulf)

1 ringtail Hen Harrier (Circus cyaneus) & 1 Grey Heron (Ardea cinerea)

also Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus), Sedge Warbler (A. schoenobaenus) and Reed Warbler (A. scirpaceus) heard/seen in the wetland area

3 Masked Shrikes (Lanius nubicus)

also Cretzschmar’s Bunting (Emberiza caesia), Black- eared Wheatear (Oenanthe hispanica), Subalpine Warbler (Sylvia cantillans), Red-rumped Swallow (Cecropsis daurica) and Barn Swallow (Hirundo rustica), House Martin (Delichon urbicum)..

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Advertisement