Του John Bowers

ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ

Ωχροτσριτσίδα  κελαηδούσε στην παραλία

4 Καστανολαίμηδες, 80 Κιτρινοσουσουράδες,

1 Χειμωνόκιρκος (με λευκό ουροπύγιο)

ΑΧΛΑΔΕΡΗ

1 ζευγάρι Φιδαετών σε επίδειξη

ΜΕΣΣΑ

24 Λευκοτσικνιάδες, 3 Αργυροτσικνιάδες, 25 Λασπότρυγγες, 3 Μαχητές

80 Κιτρινοσουσουράδες, 2 Πρασινοκέφαλες Πάπιες

1 νεαρός Καλαμόκιρκος

ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

30 Λευκοτσικνιάδες, 2 Σταχτοτσικνιάδες

10 Ποταμοσφυριχτές,  8 Βαλτότρυγγες,  20 Μαχητές, 4 Ποταμογλάρονα

5 Κατσανολαίμηδες, 100 Κιτρινοσουσουράδες

ΤΣΙΚΝΙΑΣ, τσιμεντένιο πέρασμα χαμηλά στο ποτάμι

λίγοι Λασπότρυγγες

αρκετοί Θαμνοτσιροβάκοι κελαηδούσαν, 1 Τσιχλοποταμίδα, 2 Αηδόνια κελαηδούσαν


By John Bowers

SKALA POLICHNITOS

Olivaceous Warbler singing on the beach

4 Whinchats, 80 Yellow Wagtails,

1 ringtail Hen Harrier

ACHLADERI

1 pair of Short-toed Eagles displaying

MESSA

24 Little Egrets, 3 Great White Herons, 25 Wood Sandpipers, 3 Ruffs,

80 Yellow Wagtails, 2 Mallards

1 imm. Marsh Harrier,

KALLONI SALT PANS

30 Little Egrets, 2 Grey Herons,

10 Little Ringed Plovers,  8 Marsh Sandpipers,  20 Ruffs, 4 Common Terns,

5 Whinchats, 100 Yellow Wagtails.

TSIKNIAS CROSSING

a few Wood Sandpipers

several Whitethroats singing, 1 Great Reed Warbler, 2 singing Nightingales

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Advertisement