Red-breasted Goose; Lesvos
Φωτ. Χρ. Σαμαράς | Photo: Chr. Samaras

(for English, please, scroll down)

Ο Άγιος Βασίλης μου έφερε δώρο έναν φακό Nikon 300 mm (f4 VR) χθες! Τους τελευταίους μήνες ήταν αδύνατον να σταυρώσω καθαρή φωτογραφία πουλιού με τον παλιότερό μου φακό (80-400 mm, f5,6 VR) που προφανώς κάπου κοπάνησα, και ασχολούμουν μόνο με παρατήρηση πουλιών (και δακτυλίωση λίγο). Έτσι όλο χαρά πρωί-πρωί και αφού πήρα μαζί μου στα γρήγορα 3 μελομακάρονα έφυγα για την Αλυκή. Κρύο πολύ στους 5 º c αλλά χωρίς υγρασία λόγω του βοριά των τελευταίων ημερών. Ως συνήθως ξεκινώ από ψηλά για να μετρήσω επαρκώς του πιθανούς Πελεκάνους και τα εκατοντάδες Φλαμίνγκο.

Είδα λοιπόν τις 2 ΚΟΚΚΙΝΟΧΗΝΕΣ (Branta ruficolis) από 2 χιλιόμετρα μακριά καθώς μετρούσα τις Καστανόπαπιες (ήδη στην περιοχή για ξεχειμώνιασμα από τα τέλη Νοεμβρίου). Ευτυχώς δηλαδή γιατί μπόρεσα να το πανηγυρίσω χωρίς ενδοιασμούς και προφυλάξεις! Ένα Παγκόσμια Απειλούμενο είδος και σπάνιο για τη Λέσβο.

Έχω δεί άλλες 3 φορές Κοκκινόχηνες στη Λέσβο: 2 φορές από ένα πουλί και την τελευταία φορά 2 νεκρά πουλιά μετά από κατάσχεση από ασυνείδητους κυνηγούς (2006), όλες Ιανουάριο-Φεβρουάριο με πολύ κρύο. Αν σκεφτείτε πως στην Ελλάδα ξεχειμωνιάζουν 5-100 πουλιά κάθε χρόνο με μέγιστη μέτρηση τα 2000 πουλιά (1985)¹ πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη παρατήρηση! Το είδος θεωρούνταν μέχρι πριν λίγα χρόνια Σπάνιο για την Ελλάδα.

Από το έδαφος δεν μπόρεσα να τις πλησιάσω και φωτογραφήσω, όμως τις πέτυχε την άλλη μέρα ο Χρήστος Σαμαράς που επισκέπτεται την περιοχή της Αλυκής τακτικά.

Κατά τα άλλα:

2 Βουβόκυκνοι (Cygnus olor)- σπάνιο πουλί για τη Λέσβο, τελευταία δική μου παρατήρηση το 2006!

100+ Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea)

7 Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus), ενήλικοι όλοι με κόκκινες “σακκούλες”

Και τα 7 είδη χειμωνιάτικα είδη πάπιας της Ελλάδας: Βαρβάρα (Tadorna tadorna), Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), Σφυριχτάρι,  (A. penelope), Κιρκίρι (A. creca), Χουλιαρόπαπια (A. clypeata), Ψαλίδα (A. acuta) και Καπακλής (A. strepera), οι τέσσερεις πρώτες από μερικές εκατοντάδες και οι τελευταίες από λίγες δεκάδες άτομα- μια απόλαυση. Και όλα ήρεμα και προφυλαγμένα στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής των βόρειων παραλίων του Κόλπου Καλλονής (Τσικνιάς με Μέσσα).

Ο χειμώνας μέχρι τώρα είναι πολύ κρύος με μεγάλα επίπεδα βροχόπτωσης που όμως σημειώθηκαν σε 2 μέρες μόνο (28, 29 Νοεμβρίου) με τεράστιες καταστροφές για την περιοχή της κεντρικής Λέσβου (κυρίως την Καλλονή). Χορτάρι δεν έχει φυτρώσει παρά πολύ χαμηλό και παρατηρώ οι γεωργοί ξανασπέρνουν τώρα τα χωράφια τους μετά από την ανομβρία, το κρύο και τις καταστροφές.

¹ Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Σημείωση: δεν τράβηξα καθόλου φωτογραφίες πουλιών με το νέο εξοπλισμό αυτό το πρωινό, μόνο μετρούσα!


Kalloni Salt Pans;Lesvos

Santa Clauss brought me a new Nikon 300 mm (f4 VR) lense yesterday! During the past months I nearly quitted photographing birds getting so disappointing images from my old- obviously damaged lense (80-400 mm, f5,6 VR), and all I did was birdwatching and birdringing- a little bit. So full of joy and very early in the morning I grabbed 3 melomakarona and set off for the Kalloni Pans. Very cold at 5 º c but without humidity due to the north winds of the last days. As usual I start froman elevated point NE to be able to count accurately the possible Pelicans and the hundreds of Flamingos.

From a distance of about 2km I spotted among the Ruddy Shelducks (already at the area since mid November), 2 RED-BREASTED GEESE (Branta ruficolis)! Thankfully I was far away enough to celebrate it as loud and free I could! A Globally Theatened species and a rare bird for the island.

I have seen Red-breasted Geese on Lesvos three more times: 2 single birds and the last time I saw 2 killed by hunters in the severe winter of 2016, all in January-February period. Considering than in Greece we get 5-100 birds wintering most usually in Evros delta (Northern Greece) with a maximum count of 2000 birds (1985)¹ the 2 I got were more than special!

I didn’t want to approach them from ground level later to get a photo, but my friend Christos Samaras (visiting the area regularly for walks/kayak) photographed them later in the afternoon of the same day.

Other interesting birds:

2 Mute Swans (Cygnus olor)- a rare bird for Lesvos, I saw my last in 2006…

100+ Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea)

7 Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus), adult birds all with red bill-sacks!

All 7, expected in winter, duck species in Greece: Shelduck (Tadorna tadorna), Mallard (Anas platyrhynchos), Wigeon,  (A. penelope), Teal (A. creca), Shoveler (A. clypeata), Pin-tail (A. acuta) and  Gadwall (A. strepera), the three first species in hundreds and the rest in some tens of individuals- a real joy! And everything in peace in the limits of the Hunting Free Zone of the north Kalloni Gulf coastal wetlands (Tsiknias to Messa).

Winter so far has been very cold with great amounts of rain faling on 2 single days (28,29/11) causing tremantous damages especially to the Central Lesvos (Kalloni) area. The grass has slightly grown and I now notice the farmers have re-ploughed their farms after the severe rain, after the lack of rainfall, the rainfall damaged and cold.

¹ Source: Hellenic Ornithological Society

Note: I didn’t take any bird pictures with the new equipment, was only counting!

© 2014-2017 Lesvosbirdnews.org

Advertisement