30 Apr, Stavros beach | 30 Απριλίου, παραλία Σταυρού

(for English, please, scroll down)

Red-breasted Flycatcher; Lesvos

Red-breasted Flycatcher | Νανομυγοχάφτης (photo: John Bowers)

Από τον John και Anne Bowers, παραλία Σταυρού (ανατολικό άκρο της παραλίας των Βατερών):

8 Κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola ralloides)

1 Σταχτιά Νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii), 1 Δρεπανοσκαλίδρα (C. ferruginea) με καλοκαιρινό φτέρωμα

3 Λασπότρυγγες (Tringa glareola)

8 Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava) μεταξύ των οποίων 1 αρσενική του υποείδους flavissima

1 Νανομυγοχάφτης (Ficedula parva), 1 Βουνοτσιροβάκος (Sylvia curruca)

Βραχοχελίδονα (Ptyonoprogne rupestris) έπαιρναν λάσπη από την κοίτη του ποταμού!


By  John and Anne Bowers, Stavros beach (east side of the Vatera coast):

8 Squacco Herons (Ardeola ralloides)

1 Teminck’s Stint (Calidris temminckii), 1 Curlew Sandpiper (C. ferruginea) in summer plumage

3 Wood Sandpipers (Tringa glareola)

8 Yellow Wagtails (Motacilla flava) among whom a male of the subspecies flavissima

1 Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva), 1 Lesser Whitethroat (Sylvia curruca)

Crag Martins (Ptyonoprogne rupestris) collecting mud from the river-bed!

Red-breasted Flycatcher; Lesvos

Red-breasted Flycatcher | Νανομυγοχάφτης

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Advertisements
Posted in Stavros beach (E Vatera), Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

23 Apr, around Skala Polichnitou | 23 Απρ, Σκάλα Πολυχνίτου

By John Bowers – “this was a day of movement”

1 Purple Heron (Ardea purpurea)

15 Little Stints (Calidris minuta) heading for the mouth of the Gulf at 1.00 pm

20 Wood Sandpipers (Tringa glareola)- down in numbers , 32 Ruffs (Philomachus pugnax) arrived at dusk

c100 Turtle Doves had arrived overnight and were drifting up the Gulf in small flocks

29 Bee-eaters (Merops apiaster) flew low N over the Gulf and others were heard moving over high

300 Swifts (Apus apus) and 200 hirundines- mainly Sand and House martins with swallows going north (8-9 am)

2 Citrine Wagtails (Motacilla cintreola), 2 Tree Pipits (Anthus trivialis)

1 Lesser Grey Shrike (Lanius minor), 1 female Red- backed Shrike (L. collurio)

2-3 Black-headed Buntings (Emberiza melanocephala)

1 Montagu’s-f Harrier (Circus pygargus)- a ring-tail

6 Red-footed Falcons (Falco vespertinus) were on the wires-2 at dawn and later another 4 were seen moving NE over Lisvori

1 Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae) at 12.00, 1 Hobby (F. subbuteo) in the evening

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Kalloni Gulf, Skala Polichnitos, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

18,19 Apr, various areas | 18,19 Απρ, διάφορες περιοχες

(for English, please, scroll down)

Cinereous Bunting; Lesvos

Cinereous Bunting | Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea)

Tsiknias River -18/4

(morning visit by A. Christopoulos & F. Theofanopoulos)

1 Night Heron (Nycticorax nicticorax), 1 Little Crake (Porzana parva)

3 Stone Curlews (Burhinus oedicnemus), 54 Wood Sandpipers (Tringa glareola)

Agra-18/4

(mid-day visit with A. Christopoulos & F. Theofanopoulos)

2 Woodlarks (Lullula arborea)

4+ pairs of Isabelline Wheathear (Oenanthe isabelina)

2 male Subalpine Warblers (Sylvia cantillans), 1 Eastern Orphean Warbler (S. crassirostris)

1 Red-backed Shrike (Lanius collurio)- 1st for this Spring!

3 Woodchat Shrikes (Lanius senator)

2+ pairs of Rock Nuthatch  (Sitta neumayer), 2 Rock Sparrows (Petronia petronia)

5+ males Cinereous Bunting (Emberiza cineracea)

2 Short-toed Eagles  (Circaetus gallicus), 2 Common Buzzards (Buteo buteo)

2 Eleonora’s Falcons (Falco eleonorae), 1 Peregrine Falcon (F. peregrinus)

Also Black-eared and Northern Wheathears, Crested Larks, Stonechats, Cretzschmar’s Buntings, etc.

Eressos to Tsichliontas River (track towards Sigri)- 19/4

2 White Storks (Ciconia ciconia)

1 Purple Heron (Ardea purpurea), 1 Squacco Heron (Ardeola ralloides)

1 Chukar (Alectoris chuckar), 3 Turtle Doves (Streptopelia turtur)

6 Whinchats (Saxicola rubetra)

2 singing Great Reed Warblers (Acrocephalus arundinaceus)

2 singing Eastern Orphean Warblers (S. crassirostris)

2 Collared Flycatchers (Ficedula albicollis)

1 Masked Shrike (Lanius nubicus), 3+ pairs of Rock Nuthatch (Sitta neumayer)

1 Sombre Tit (Poecile lugubris) providing to young

2 Lesser Kestrels (Falco naummani), 1 Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)

Also Cretzschmar’s Buntings, Black-eared Wheathears, Crested Larks, Stonechats, etc.

Agia Paraskevi village (19:15)- 19/4

45+ Purple Herons (Ardea purpurea) flying over towards the north

Painted Dragon; Lesvos

Painted Dragon| Κροκοδειλάκι (Laudakia stellio)

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Agra, Tsiknias, village of Agia Paraskevi | Tagged , , , , , | Leave a comment

15 Apr, various areas, N. Kalloni Gulf| 15 Απρ, διάφορες περιοχές, Β. Κόλπος Καλλονής

(for English, please, scroll down)

Common Tern; Lesvos

Common Tern (photo: El. Kakalis) | Ποταμογλάρονο (φωτο: Ελ. Κακαλής)

Μια ζεστή και ηλιόλουστη μέρα (27 ºC) με μέτριο νοτιαδάκι (και λίγη Αφρικανική σκόνη…) αλλά σχετικά λίγα μεταναστευτικά πουλιά- σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ακολουθούν οι πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις:

Δάφια (φρύγανα)

2 αρσ. Γαλαζοκότσυφες (Monticola solitarius)

μια οικογένεια Μαυρολαίμηδες (Saxicola rubicola) με 2 νεαρά!

2 Φρυγανοτσίχλονα (Emberiza caesia)

Επίσης Ασπροκωλίνα, Βραχοτσοπανάκοι, Φανέτα κλπ.

Αγία Τριάδα(Καλλονή προς Πέτρα)

τουλάχιστον 4 Γκιώνηδες (Otus scops) στους Ευκάλυπτους

Τσικνιάς

20 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), 1 Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)

13 Λασπότρυγγες (Tringa glareola), 1 Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

21 Νερόκοτες (Gallinula chloropus)

1 Καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus)

Επίσης Τσιχλοποταμίδες (Acrocephalus arundinaceus), Ωχροστριτσίδες (Iduna pallida), Αηδόνι (Luscinia megarynchos) κλπ.

Αλυκή Καλλονής

12 Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea)

14 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), 1 Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

3 Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra)

24 Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus), 5 Λασπότρυγγες (Tringa glareola)

3 Ποταμογλάρονα (Sterna hirundo)

c50 Κοκκινοκελάδες (Anthus cervinus)

2 Μιλτοχελίδονα (Cecropsis daurica) μάζευαν λάσπη στη γέφυρα της εισόδου στην Αλυκή

1 Καστανολαίμης (Saxicola rubetra), 6 Χωραφοσπουργίτια (Passer hispaniolensis)

2 Φιδαετοί (Circaetus gallicus)

Επίσης Αβοκέτες (Recurvirostra avocetta), Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus), Βαρβάρες (Tadrona tadorna), Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida) σε κάθε αρμυρίκι κλπ.

Μυλοπόταμος

4 Πρασινοσκελήδες (Tringa nebularia)

Μέσσα

6 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), 2 Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea)

2 Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus)

60 Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava)

Βούβαρης

1 Πευκοτσοπανάκος (Sitta krueperi), 1 Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

1 Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia)

Αχλαδερή

1 Καλαμόκιρκος (Circus aeroginosus), 1 νεαρός Στεπόκιρκος (Circus macrourus)

Μακρής

2 Κρυπτοτσικνιάδες (Ardeola ralloides)- οι 1οι μου γι’ αυτή την Άνοιξη!


Squacco heron; Lesvos

Squacco Heron | Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

A warm and sunny day (27 ºC) with medium intensity South winds (and African dust…) but rather few migrants around- in comparison to the previous days.

Above Dafia (garrigue)

2 male Blue Rock Thrushes (Monticola solitarius)

a family party of Stonechats (Saxicola rubicola) with 2 fledglings!

2 Cretzschmar’s Buntings (Emberiza caesia)

Also Black-eared Wheathears, Rock Nuthatches, Linnet etc.

Agia Triada (Kalloni to Petra)

at least 4 Scops Owls (Otus scops) seen on the Eucalyptus trees

Tsiknias River

20 Little White Egrets (Egretta garzetta), 1 Black Stork (Ciconia nigra)

13 Wood Sandpipers (Tringa glareola), 1 Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

21 Moorhens (Gallinula chloropus)

1 Marsh Harrier (Circus aeroginosus)

Also Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus), Olivaceous Warbler (Iduna pallida), Nightingale (Luscinia megarynchos) etc.

Kalloni Salt Pans

12 Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea)

14 Little White Egrets (Egretta garzetta), 1 Great White Egret (Ardea alba)

3 Black Storks (Ciconia nigra)

24 Black-winged Stilts (Himantopus himantopus), 5 Wood Sandpipers (Tringa glareola)

3 Common Terns (Sterna hirundo)

c50 Red-throated Pipits (Anthus cervinus)

a pair of Red-rumped Swallows (Cecropsis daurica) collecting mud by the bridge of the entrance to the pans

1 Whinchat (Saxicola rubetra), 6 Spanish Sparrows (Passer hispaniolensis)

2 Short-toed Eagles (Circaetus gallicus)

Also Avocets (Recurvirostra avocetta), Flamingos (Phoenicopterus roseus), Shelducks (Tadorna tadorna), Olivaceous Warbler (Iduna pallida) in each Tamarisk tree around etc.

Milopotamos River

4 Greenshanks (Tringa nebularia)

Messa

6 Little White Egrets (Egretta garzetta), 2 Grey Herons (Ardea cinerea)

2 Black-winged Stilts (Himantopus himantopus)

60 Yellow Wagtails (Motacilla flava)

Vouvaris River

1 Woodchat Shrike (Lanius senator)

1 Kruper’s Nuthatch (Sitta krueperi)

1 Cretzschmar’s Bunting (Emberiza caesia)

Achladeri

1 Marsh Harrier (Circus aeroginosus), 1 imm. Pallid Harrier (Circus macrourus)

Makris River mouth

2 Squacco Herons (Ardeola ralloides)- my 1st for this Spring!

Black Stork; Lesvos

A very tame Black Stork in the Tsiknias River | Ένας πολύ ήρεμος Μαυροπελαργός (Ciconia nigra) στον Τσικνιά

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Agia Triada (Kalloni to Petra), Dafia (garrigue), Kalloni Gulf, Kalloni Salt Pans, Messa wetland, Tsiknias, Vouvaris, Wetlands | Tagged , , | Leave a comment

12 Απρ, Πολυχνίτος | 12 Apr, Polichnitos

(for English, please, scroll down)

Του John Bowers

ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ

1 αρσενικός Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus) και 1 αρσενικός Χειμωνόκιρκος (C. cyaneus) κυνηγούσαν στα λιβάδια ταυτόχρονα

2 Τρυγόνια (Streptopelia turtur)

2 Θαμνοτσιροβάκοι (Sylvia communis), 1 Βουνοτσιροβάκος (S. curruca)

2 Κοκκινοκελάδες (Anthus cervinus), 2 Ωχροκελάδες (A. campestris), c100 Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava)

ΈΛΟΣ ΝΥΦΙΔΑΣ

12 ζευγάρια Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus)

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΝΥΦΙΔΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

Κιρκινέζια από την αποικία στο νησί του Γαρμπιά fκυνηγούσαν στα φρύγανα. Όχι περισσότερα από 4 πουλιά καταγράφονταν ταυτόχρονα όμως καθαρά υπήρχαν διαφορετικές ομάδες κάθε φορά.

c100 Σταχτάρες (Apus apus)

4 Ωχροκελάδες (Anthus campestris)

27 Καστανολαίμηδες (Saxicola rubetra), 1 Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

3 Σταχτοπετρόκληδες (Oenanthe oenanthe), αρBκετές Ασπροκωλίνες (O. hispanica)

5+ζευγάρια Φρυγανοτσίχλονα (Emberiza caesia)

2 Φιδαετοί (Circaetus gallicus)


By John Bowers

SKALA POLICHNITOS

1 male Montagu’s Harrier (Circus pygargus) and 1 male Hen Harrier (C. cyaneus) hunting the fields at the same time

2 Turtle Doves (Streptopelia turtur)

2 Whitethroats (Sylvia communis), 1 Lesser Whitethroat (S. curruca)

2 Red-throated Pipits (Anthus cervinus), 2 Tawny Pipits (A. campestris), c100 Yellow Wagtails (Motacilla flava)

NIFIDA MARSH

12 pairs of Black-winged Stilts (Himantopus himantopus)

TRACK FROM NYFIDA TO AGIOS NIKOLAOS (South)

Lesser Kestrels from the colony on Gharbias hunting the phrygana (garrigue). No more than 4 seen at once but there were clearly several such parties.

c100 Swifts (Apus apus)

4 Tawny Pipits (Anthus campestris)

27 Whinchats (Saxicola rubetra), 1 Redstart (Phoenicurus phoenicurus)

3 Northern Wheatears (Oenanthe oenanthe), several Black-eared Wheatears (O. hispanica)

5+pairs of Cretzschmar’s Buntings (Emberiza caesia)

2 Short-toed Eagles (Circaetus gallicus)

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Kalloni Gulf, Nifida Marsh, Skala Polichnitos, South of Nifida | Tagged , , , , , | Leave a comment

11 Apr, Polichnitos | 11 Απριλίου, Πολυχνίτος

(for English, please scroll down)

Του John Bowers

ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ

c100 Σταχτάρες (πρωί),  c400 Χελιδόνια που κυνηγούσαν στα λιβάδια το βράδυ

13 Μελισσοφάγοι (Merops apiaster) το βράδυ

2 Κοκκινοκελάδες (Anthus cervinus)

c30 Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava) με κάποιες του υποείδους M. f. superciliaris

Συκοφάγος (Oriolus oriolus) και Τσαλαπετεινός (Upupa epops) κελαηδούσαν

2 Κοκκινοκεφαλάδες (Lanius senator)

1 αρσενικός Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (ΒΑΤΕΡΑ)

Μελωδοτσιροβάκος (Sylvia crassirostris), Μαυροτσιροβάκος (S. melanocephala) κουβαλούσε τροφή στη φωλιά του

πολλές Καλαμοποταμίδες (Acrocephalus scirpaceus)

αρκετές Τσιχλοποταμίδες (A. arundinaceus), Καστανολαίμηδες (Saxicola rubetra) και Κοκκινοκεφαλάδες (Lanius senator).


By John Bowers

SKALA POLICHNITOS

c100 Swifts in morning,  c400 Swallows hunting the fields in the evening

13 Bee- eaters (Merops apiaster) in evening

2 Red- throated Pipits , c30 yellow wags including several supercilious

Golden Oriole (Oriolus oriolus) and Hoopoe (Upupa epops) singing

2 Woodchat Shrikes (Lanius senator)

1 male Hen Harrier (Circus cyaneus)

ALMYROPOTAMOS (VATERA)

Orphean Warbler (Sylvia crassirostris), Sardinian Warbler (S. melanocephala) carrying food

masses of Reed Warblers (Acrocephalus scirpaceus)

several Great Reed Warblers (A. arundinaceus), Whinchats (Saxicola rubetra) and Woodchat Shrikes (Lanius senator).

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Almyropotamos (Vatera), Skala Polichnitos | Tagged , , , | Leave a comment

11 Apr, Tsiknias to Kalloni Pans |11 Απρ, Τσικνιάς με Αλυκή Καλλονής

(for English, please, scroll down)

Egrets and Black Stork; Lesvos

Egrets and a Black Stork by the SW fields of the Kalloni Pans (opposite entrance to pans) | Τσικνιάδες και Μαυροπελαργός στα ΝΔ λιβάδια της Αλυκής (απέναντι από την είσοδο στην Αλυκή)

ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑΣ

 1 Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), 5 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta)

1 Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago), 8 Λασπότρυγγες (Tringa glareola)

1 Ωχροστριτσίδα (Iduna pallida) που κελαηδούσε- η 1η μου για αυτή την Άνοιξη

3-4 Αηδόνια  (Luscinia megarynchos)

ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ- Ν ,Δ (κανάλι και λιβάδια)

9 Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea)

31 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), 3 Αργυροτσικνιάδες (Ardea alba)

3 Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra)

7 Ποταμοσφυριχτές (Charadrius dubius), 36 Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus)

16 Λασπότρυγγες (Tringa glareola), 17 Πρασινοσκέληδες (T. nebularia)

78 Μαχητές (Philomachus pugnax)

1 Σκεπαρνάς (Apus melba)

35 Κιτρινισουσουράδες (Motacilla flava), 8 Μικρογαλιάνδρες (Calandrealla brachydactyla)

7 Καστανολαίμηδες (Saxicola rubetra)

2 Ωχροστριτσίδες που κελαηδούσαν (Iduna pallida)

Λίγες δεκάδες Σταχτάρες και Σταυλοχελίδονα και λίγα μόνο Μιλτοχελίδονα και Οχθοχελίδονα που τρέφονταν κυρίως πάνω από τα Δ λιβάδια της Αλυκής.

Θάλασσα (κάτω από την Αλυκή)

5 αρσενικά Σαρσέλες (Anas querquedula)

70 Μύχοι της Μεσογείου (Puffinus yelkuan)

1 Νανογλάρονο (Sterna albifrons)- το 1ο μου για αυτή την Άνοιξη!


Purple Heron; Lesvos

Purple Heron | Πορφυροτσικνιάς

TSIKNIAS RIVER

 1 Purple Heron (Ardea purpurea), 5 Little White Egrets (Egretta garzetta)

1 Snipe (Gallinago gallinago), 8 Wood Sandpipers (Tringa glareola)

1 Olivaceous Warbler (Iduna pallida), singing male – my 1st for this Spring!

3-4 Nightingales  (Luscinia megarynchos)

KALLONI SALT PANS- S ,W (canal and fields)

9 Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea)

31 Little White Egrets (Egretta garzetta), 3 Great White Egrets (Ardea alba)

3 Black Storks (Ciconia nigra)

7 Little Ringed Plovers (Charadrius dubius)

36 Black-winged Stilts (Himantopus himantopus)

16 Wood Sandpipers (Tringa glareola), 17 Greenshanks (T. nebularia)

78 Ruffs (Philomachus pugnax)

1 Alpine Swift (Apus melba)

35 Yellow Wagtails (Motacilla flava), 8 Short-toed Larks (Calandrealla brachydactyla)

7 Whinchats (Saxicola rubetra)

2  Olivaceous Warblers (Iduna pallida), singing males 

Several tens of Swifts and Barn Swallows and some Red-rumped Swallows and Sand Martins feeding mainly over the W fields by the Pans.

Sea (below the Kalloni Pans)

5 drake Garganeys (Anas querquedula)

70 Yelkouan Shearwaters (Puffinus yelkuan)

1 Little Tern (Sterna albifrons)- my 1st for this Spring!

Whincat; Lesvos

Whinchat | Καστανολαίμης

Kalloni Pans Coast; Lesvos

Kalloni Pans Coast (Honi), where the track below the Pans ends (at my back was the canal that leads water into the pans) | Παραλία Χωνί κάτω από την Αλυκή Καλλονής (δίπλα στο κανάλι εισόδου του νερού στην αλυκή).

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Kalloni Gulf, Kalloni Salt Pans, Tsiknias, Wetlands | Tagged , , , | Leave a comment

9 Apr, E Kalloni Gulf wetlands | 9 Απρ, υγρότοποι Αν. Κόλπου Καλλονής

Του John Bowers

ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ

Ωχροτσριτσίδα  κελαηδούσε στην παραλία

4 Καστανολαίμηδες, 80 Κιτρινοσουσουράδες,

1 Χειμωνόκιρκος (με λευκό ουροπύγιο)

ΑΧΛΑΔΕΡΗ

1 ζευγάρι Φιδαετών σε επίδειξη

ΜΕΣΣΑ

24 Λευκοτσικνιάδες, 3 Αργυροτσικνιάδες, 25 Λασπότρυγγες, 3 Μαχητές

80 Κιτρινοσουσουράδες, 2 Πρασινοκέφαλες Πάπιες

1 νεαρός Καλαμόκιρκος

ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

30 Λευκοτσικνιάδες, 2 Σταχτοτσικνιάδες

10 Ποταμοσφυριχτές,  8 Βαλτότρυγγες,  20 Μαχητές, 4 Ποταμογλάρονα

5 Κατσανολαίμηδες, 100 Κιτρινοσουσουράδες

ΤΣΙΚΝΙΑΣ, τσιμεντένιο πέρασμα χαμηλά στο ποτάμι

λίγοι Λασπότρυγγες

αρκετοί Θαμνοτσιροβάκοι κελαηδούσαν, 1 Τσιχλοποταμίδα, 2 Αηδόνια κελαηδούσαν


By John Bowers

SKALA POLICHNITOS

Olivaceous Warbler singing on the beach

4 Whinchats, 80 Yellow Wagtails,

1 ringtail Hen Harrier

ACHLADERI

1 pair of Short-toed Eagles displaying

MESSA

24 Little Egrets, 3 Great White Herons, 25 Wood Sandpipers, 3 Ruffs,

80 Yellow Wagtails, 2 Mallards

1 imm. Marsh Harrier,

KALLONI SALT PANS

30 Little Egrets, 2 Grey Herons,

10 Little Ringed Plovers,  8 Marsh Sandpipers,  20 Ruffs, 4 Common Terns,

5 Whinchats, 100 Yellow Wagtails.

TSIKNIAS CROSSING

a few Wood Sandpipers

several Whitethroats singing, 1 Great Reed Warbler, 2 singing Nightingales

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Alikoudi Marsh (Polichnitos), Kalloni Gulf, Kalloni Salt Pans, Messa wetland, Skala Polichnitos, Wetlands | Tagged , , | Leave a comment

8 Apr, Alikoudi Marsh (Polichnitos) | 8 Απρ, Έλος Αλυκούδι (Πολυχνίτος)

(for English, please, scroll down)

Του John Bowers και Terry Robinson (βραδινή καταγραφή)

2 Βαρβάρες (Tadorna tadorna), 6 Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus)

20 Καλαμοκανάδες (Himantopus himantopus),  12 Αβοκέτες (Recurvirostra avocetta)

1 Σταχτιά Νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii), 3 Νανοσκαλίδρες (Calidris minuta)

15 Λασπότρυγγες (Tringa glareola), 1 Μαυρότρυγγας (T. erythropus)

1 Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

10 Κιτρινοσουσουράδες (Motacilla flava)

600 Χωραφοσπουργήτια (Passer hispaniolensis), σε 3 σμήνη!


By John Bowers and Terry Robinson (evening count)

2 Shelducks (Tadorna tadorna), 6 Flamingoes (Phoenicopterus roseus)

20 Black-winged Stilts (Himantopus himantopus),  12 Avocets (Recurvirostra avocetta)

1 Temminck’s Stint (Calidris temminckii), 3 Little Stints (Calidris minuta)

15 Wood Sandpipers (Tringa glareola), 1 Spotted Redshank (T. erythropus)

1 Hoopoe (Upupa epops)

10 Yellow Wagtails (Motacilla flava)

600 Spanish Sparrows (Passer hispaniolensis), in 3 flocks!

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Alikoudi Marsh (Polichnitos), Kalloni Gulf | Tagged , | Leave a comment

7 April, Eressos to Sigri | 7 Απριλίου, Ερεσσός προς Σίγρι

(for English, please, scroll down)

Yellow Wagtail; Lesvos

Male Yellow Wagtail (Balkan race) | Αρσενική Κιτρινοσουσουράδα (Βαλκανική φυλή, Motacilla flava feldegg).

Ζεστή μέρα (26 ºC) με απόλυτη ηλοφάνεια και σχετική άπνοια. Όχι πολλά μεταναστευτικά, όμως τα αναπαραγόμενα πουλιά της περιοχής ήταν μια απόλαυση! Ξεκινήσαμε (όχι νωρίς το πρωί) από Ερεσό προς το Σίγρι, από το χωματόδρομο που περνά από τον Τσιχλιώντα (ο δρόμος είναι σε πολύ καλή κατάσταση) και περάσαμε λίγη ώρα στη Φανερωμένη. Περισσότερο παρατήρηση πουλιών και όχι φωτογράφηση.

Τα πιο κοινά πουλιά ήταν ο Κατσουλιέρης (Galerida cristata), ο Τσιφτάς (Emberiza calandra), το Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia), η Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica) και ο Μαυρολαίμης (Saxicola torquatus)- και το 1ο νεαρό Μαυρολαιμάκι της χρονιάς! Επίσης είδαμε:

4 Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea), 1 Μαυροπελαργό (Ciconia nigra)

3 Πρασινοσκέληδες (Tringa nebularia), 1 Δασότρυγγα (T. ochropus)

1 Τσαλαπετεινό (Upupa epops)

6 Ωχροκελάδες (Anthus campestris), 1 Δενδροκελάδα (A. trivialis)

1 Αμμοπετρόκλη (Oenanthe isabellina), 1 Αηδόνι (Luscinia megarynchos)

3 Μελωδοτσιροβάκους (Sylvia crassirostris), 2 Βουνοτσιροβάκους (S. curruca)

1 Μαυρομυγοχάφτη (Ficedula hypoleuca) και 1 Κρικομυγοχάφτη( F. albicollis), αρσενικά

2 Κοκκινοκεφαλάδες (Lanius senator)

23 Κοράκια (Corvus corax)

1 Συκοφάγο (Oriolus oriolus) που κελαηδούσε κρυμμένος μέσα σε ένα δέντρο στον Τσιχλιώντα

20+ Χωραφοσπουργήτες (Passer hispaniolensis)

4 Σμυρνοτσίχλονα (Emberiza cineracea), όλα αρσενικά

2 Αετογερακίνες (Buteo rufinus), 1 Ξεφτέρι (Accipiter nisus), 1 νεαρός Κίρκος (Circus spp. με λευκό ουροπύγιο)

3 Κιρκινέζια (Falco naumanni), 2 Βραχοκιρκίνεζα (F. tinnunculus)

Άλλα είδη που καταγράφηκαν: Μιλτοχελίδονο, Βραχοτσοπανάκος, Φανέτο, Δενδροσταρήθρα, Κουκουβάγια, Σταχτοπετρόκλης κ.ά.

Η κοίτη του ποταμού στη Φανερωμένη έχει πολύ λίγο νερό. Στο πρώτο τσιμεντένιο πέρασμα από την εκβολή προς τα πάνω είναι εντελώς στεγνή. Επίσης πολύ μικρή για την εποχή είναι η παράκτια λιμνούλα πριν την εκβολή.

Για περισσότερες φωτογραφίες επισκεφτείτε το γκρουπ Lesvos Bird News στο Facebook!


Το προηγούμενο βράδυ (19:30) πάνω από την Αγία Παρασκευή (Β της Αλυκής Καλλονής) πέρασε χαμηλά ένα κοπάδι από 18 Πορφυροτσικνιάδες (Ardea purpurea)!


Ipsilou Monastery; Tsichliontas; Lesvos

In Tsichliontas River bed, viewing Ipsilou Monastery | Στην κοίτη του Ποταμού Τσιχλιώντα με θέα τη Μονή Υψηλού

A warm day (26 ºC) with absolute sunshine and no wind. Not many migrants, mostly enjoyed the breeding birds of the area! The trip began from Eressos (not very early in the morning) towards Sigri via the dustroad that crosses Tsichliontas River (Meladia)- and is in very good condition- and spent some time around Faneromeni. Mostly birdwatching and not bird photographing.

The most common bird species were the Crested Lark (Galerida cristata), Corn Bunting (Emberiza calandra), Cretzschmar’s Bunting (Emberiza caesia), Black-eared Wheathear (Oenanthe hispanica) and the Stonechat (Saxicola torquatus)- the 1st Stonechat fledgling of the year for me . Also seen:

4 Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea), 1 Black Stork (Ciconia nigra)

3 Green Shanks (Tringa nebularia), 1 Green Sandpiper (T. ochropus)

1 Hoopoe (Upupa epops)

6 Tawny Pipits (Anthus campestris), 1 Tree Pipit (A. trivialis)

1 Isabelline Wheathear (Oenanthe isabellina), 1 Nightingale (Luscinia megarynchos)

3 Eastern Orphean Warblers (Sylvia crassirostris), 2 Lesser Whitethroats (S. curruca)

1 Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) and 1 Collared Flycatcher ( F. albicollis), males

2 Woodchat Shrikes (Lanius senator)

23 Ravens (Corvus corax)

1 Golden Oriole (Oriolus oriolus) singing hidden in a tree at Tsichliontas River

20+ Spanish Sparrows (Passer hispaniolensis)

4 Cinereous Buntings (Emberiza cineracea), all males

2 Long-legged Buzzards (Buteo rufinus), 1 Sparrowhawk (Accipiter nisus), 1 ringtail Harrier

3 Lesser Kestrels (Falco naumanni), 2 Kestrels (F. tinnunculus)

Other species recorded: Red-rumped Swallow, Rock Nuthatch, Linnet, Wood Lark, Little Owl, Northern Wheathear etc.

The river bed at Faneromeni had very low quantities of water. It was completely dry at the lower cement ford (from the mouth and up). Even the mouth pool is very small (hardly call it a mouth pool…). Finally the coastal pool before the river mouth is very small for this time of year…

For more photos of these days visit the Lesvos Bird News group on Facebook!

Cinereous Bunting;Lesvos

Cinereous Bunting | Σμυρνοτσίχλονο (Emberiza cineracea)


The previous evening (19:30) a flock of 18 Purple Herons (Ardea purpurea) passed low over Agia Paraskevi (N of the Kalloni Salt Pans)!

© 2014-2016 Lesvosbirdnews.org

Posted in Faneromeni (Sigri), Tsichliontas River (Sigri to Eressos dustroad), village of Agia Paraskevi, Western Lesvos | Tagged , , , , , | Leave a comment