(for English, please, scroll down)

99X_7435 crop

Χθες τη νύχτα έβρεξε για πρώτη φορά το φετινό Φθινόπωρο. Σήμερα το πρωί καθώς οδηγούσα για την Καλλονή σταμάτούσα συνέχεια να δω τι ήταν τα σμήνη από πουλιά που γυροπετούσαν χαμηλά. Όλα Μαυροκιρκίνεζα (Falco vespertinus)! Επιστρέφοντας έστριψα κάτω στη γέφυρα του ποταμού Τσικνιά για να πάω στην Αλυκκή Καλλονής από το χωματόδρομο χαμηλά. Δεκάδες γεράκια πετούσαν χαμηλά πιάνοντας στον αέρα έντομα ή κάθονταν σε σερά στα καλώδια για τη βροχή που ετοιμάζονταν να ξεκινήσει. Μέτρησα 142 πουλιά στα καλώδια μεταξύ Κεραμίου/ Σκάλας Καλλονής και του Τσικνιά, 152 στα λιβάδια γύρω από την Αλυκή και 15 ακόμη στα Μέσσα. Κάποιες δεκάδες ακόμη (30) καθώς επέστρεφα στην Αγία Παρασκευή φτάνοντας τα πάνω από 300 πουλιά σε διάστημα μιας ώρας (09:30-10:30). Έμειναν στη περιοχή για λίγες ώρες και τα περισσότερα είχαν φύγει μέχρι το μεσημέρι, αν και έβλεπα από το χωριό στα διαστήματα που σταματούσε η βροχή σμήνη να κατεβαίνουν από τα ΒΔ.

Επίσης παρατήρησα να περνάνε κατά το ίδιο διάστημα, 4 Καλαμόκιρκοι (Circus aeroginosus) και 1 Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus).

Αυτό που είναι επίσης εντυπωσιακό είναι που το προηγούμενο βράδυ (22/9) ο John και ο Simon Bowers μέτρησαν 400 ακόμη πουλιά να κινούνται ΝΑ κοντά στον Πολυχνίτο (διασχίζοντας το στόμιο του Κόλπου Καλλονής από τα Μάκαρα). Για να μην αναφέρω και τα 100 πουλιά κάτω από την Αλυκή Καλλονής νωρίς το πρωινό της ίδιας (προηγούμενης) μέρας (Andre Vuijk στο γκρουπ του FB Lesvos Birders) πριν να επισκεφτώ την περιοχή και να παρατηρήσω ένα μόνο θηλυκό άτομο…

ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ από τον Τσικνιά μέχρι τα Μέσσα το ίδιο πρωί:

2 Ωχροκελάδες, αρκετοί Καστανολαίμηδες και φυσικά νεαροί Αετομάχοι, 2 Σταχτοκεφαλάδες, Θαμνοφυλλοσκόποι και λίγοι Στατομυγοχάφτες, πολλές Κιτρινοσουσουραδες, Χωραφοχελίδονα και Σπιτοχελίδονα και

μέσα στην ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ:

4 Αργυροπελεκάνοι (Pelacanus crispus)

1 Ροδοπελεκάνος (Pelacanus onocrotalus)- που δεν είδα αλλά τον είδε λίγο πριν να πάω στο παρατηρητήριο ένα ζευγάρι Άγγλοι παρατηρητές και τους πιστεύω

16 Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia), 25+ Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)

6 Χειμωνογλάρονα (Sterna sadwicensis), 4 Μουστακογλάρονα (Chlidonias hybrida) και 22 Αργυρογλάρονα (Chlidonias leucopterus)

5+ Πετροτουρλίδες (Burhinus oedicnemus)


99X_7428 cropLast night it rained for the first time this Autumn. This morning as I was driving to Kalloni I had to stop several times to see what all those birds flying up in the air were… All of them Red-footed Falcons (Falco vespertinus)! On the way back I turned down at the Tsiknias River bridge to reach the Kalloni Salt Pans from there. Tens of falcons were trying to capture flying insects or took some rest on the wires for the rain that was about to start. I managed to count 142 on the wires between Kerami/Skala Kallonis and Tsiknias River, 152 in the south, west and NW fields of the Kalloni Pans and 15 more at Messa wetland. Several tens (30) more on the way back to my base Agia Paraskevi making them a total of more than 300 birds in an hour (093:0-10:30)! They stayed in the area for a few hours and were mostly gone by noon, although I was watching more pass NW of my village until then.

During the same morning hour I also observed 4 Marsh Harriers and 1 Montagu’s Harrier passing.

What is also amazing is that last evening (22/9) John and Simon Bowers had counted 400 more birds moving SE near Polichnitos (crossing the mouth of the Kalloni Gulf from Makara). Not to mention that last morning there were observations of 100 birds by the Kalloni Pans fileds (Andre Vuijk on Lesvos Birders FB group) before I got there at 10:00 to find only a single bird… and later in the day from Molivos involving 150-200 birds (Anders Johnson again Lesvos Birders FB group).

OTHER MIGRANTS Tsiknias to Messa on the same morning:

2 Tawny Pipits, several Whinchats and of course Red-backed Shrikes, 2 Lesser Grey Shrikes, Willow Warblers and a few Spotted Flycatchers, many Yellow Wagtails and Swallows and Martins

in the KALLONI SALT PANS:

4 Dalmatian Pelicans (Pelacanus crispus)

1 White Pelican (Pelacanus onocrotalus)- that I didn’t see myself but the kind birding couple in the north hide had seen a bit earlier

16 Spoonbills (Platalea leucorodia), 25+ Great White Egrets (Casmerodius albus)

6 Sandwich Terns (Sterna sadwicensis), 4 Whiskered Terns (Chlidonias hybrida) and 22 White-winged Terns (Chlidonias leucopterus)

5+ Stone Curlews (Burhinus oedicnemus)

Great White Egrets by the Kalloni Salt Pans| Αργυροτσικνιάδες στην Αλυκή Καλλονής.
Advertisement