Από τους Jet Cleeter και Raph Dicker (μέσω της Θέκλας Κουκουρουβλή), xθές 6/10 μεταξύ 11:00 και 18:00 πέρασαν από το ΒΑΦΕΙΟ τα ακόλουθα αρπακτικά πουλιά κινούμενα νότια:

1 Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), 3 Κραυγαετοί (Aquila pomarina)

1 Γερακαετός (Aquila pennata), 3 Φιδαετοί (Circaetus gallicus)

3 Σφηκιάρηδες (Pernis apivorus), 4 Αετογερακίνες (Buteo rufinus)

1 Γερακίνα (Buteo buteo)

154 Μαυροκιρκίνεζα (Falco vespertinus) – σε ομάδες των 42, 33!

1 Πετρίτης (Falco peregrinus), 3 Δεντρογέρακα (F. subbuteo),

1 Βραχοκιρκίνεζο (F. tinnunculus), 2 μεγαλόσωμα Falco sp.

16 Καλαμόκιρκοι (Circus aeroginosus), 1 Στεπόκιρκος (νεαρό αρσενικό)

2 Τσίφτηδες (Milvus migrans)

24 Ξεφτέρια (Accipiter nisus), 13 Διπλοσάινα (Ac. gentilis)

17 Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)

Jet Cleeter and Raph Dicker (via Thekla Koukourouvli), yesterday 06/10/19 between 11:00 and 18:00 and from the village of VAFEIOS (near Molivos) reported the following:

1 Golden Eagle (Aquila chrysaetos), 3 Lesser Spotted Eagles (Aq. pomarina)

1 Booted Eagles (Aq. pennata), 3 Sort- toed Eagles (Circaetus gallicus)

3 Honey Buzzards (Pernis apivorus), 4 Long-legged Buzzards (Buteo rufinus)

1 Common Buzzard (Buteo buteo)

154 Red-footed Falcons (Falco vespertinus) – in groups of 42 and 33!

1 Peregrine (F. peregrinus), 3 Hobbies (F. subbuteo)

1 Kestrel (F. tinnunculus), 2 large Falco sp.

16 Marsh Harriers (Circus aeroginosus)

1 Pallid Harrier (immature male)

2 Black Kites (Milvus migrans)

24 Sparrowhawks (Accipiter nisus)

13 Goshawks (Ac. gentilis)

17 Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus)

#LesvosBirds

 

Advertisement